Regulator EKO-2200

Regulator pogodowy EKO-2200 jest nowoczesnym urządzeniem mikroprocesorowym przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury centralnego ogrzewania w układzie zawierającym:

 • kocioł z jedno lub dwustopniowym palnikiem gazowym lub olejowym (możliwość sterowania palnikiem peletowym posiadającym wewnętrzne sterowanie);
 • czujnik temperatury kotła;
 • zawór mieszający obiegu CO sterowany za pomocą siłownika;
 • pompę ładującą CO;
 • czujnik temperatury wody CO;
 • czujnik temperatury zewnętrznej;
 • czujnik temperatury wewnętrznej;
 • zawór mieszający obiegu CO2 sterowany za pomocą siłownika;
 • czujnik temperatury wody obiegu CO2;
 • czujnik temperatury wewnętrznej pomieszczeń ogrzewanych obiegiem CO2;
 • zasobnik ciepłej wody;
 • pompę ładującą CWU;
 • czujnik temperatury wody CWU;

Regulator pozwala na sterowanie kotłów olejowych lub gazowych oraz obsługę dwóch obiegów grzewczych z zaworami mieszającymi i zasobnikiem CWU. Bogate możliwości programowania regulatora umożliwiają precyzyjne dopasowanie parametrów pracy kotła do systemu ogrzewania.

Oprogramowanie regulatora pozwala na dokładne ustawienie charakterystyki pogodowej, a system automatycznej korekcji powoduje dokładne dopasowanie temperatury obiegu grzewczego do panujących warunków. Łatwa obsługa umożliwia bezpośrednio regulowanie zadanej temperatury nocnej i dziennej bez konieczności wchodzenia w programowanie. Regulator umożliwia zaprogramowanie zmian temperatury pokojowej oraz temperatury wody użytkowej w programie tygodniowym. W celu ułatwienia programowania wprowadzono 3 przykładowe programy tygodniowe.

Nowoczesna konstrukcja wykorzystująca podzespoły renomowanych firm zwiększa niezawodność.

opis regulatora.