Moduł UMS-4AP

Moduł UMS-4AP służy do obsługi akumulatora ciepła  wyposażonego w dwa czujniki: temperatury górnej i dolnej akumulatora.

Praca modułu polega na  kontroli temperatury zadanej akumulatora oraz różnicy temperatur górnej i dolnej. Sygnał załączenia kotła powoduje jednoczesne załączenie pompy ładującej akumulator.

 

opis modułu.

 

Moduł UMS-4AP w układzie z kotłem.