Regulator RT-208CWU

Regulator RT-208CWU jest nowoczesnym urządzeniem mikroprocesorowym przeznaczonym do programowania tygodniowego i regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej. Regulator dokonuje w sposób ciągły pomiarów temperatury ciepłej wody użytkowej i przedstawia ją bezpośrednio na wyświetlaczu.

Praca urządzenia polega na kontrolowaniu temperatury ciepłej wody użytkowej i w przypadku, kiedy będzie ona niższa od zaprogramowanej, regulator załączy pompę CWU, a na wyświetlaczu w prawym dolnym rogu pojawi się symbol płomienia informujący o pracy pompy. Po osiągnięciu temperatury zadanej ciepłej wody zgaśnie symbol płomienia, regulator wyłączy pompę i przejdzie w stan czuwania.

W każdej chwili obracając gałką, możemy zmienić temperaturę zadaną.