Regulator RT-208G

Regulator RT-208G jest nowoczesnym urządzeniem mikroprocesorowym przeznaczonym do regulacji temperatury pokojowej.

Regulator dokonuje w sposób ciągły pomiarów temperatury pomieszczenia, temperatury kotła oraz temperatury zewnętrznej i przedstawia je bezpośrednio na wyświetlaczu.

Praca urządzenia polega na kontrolowaniu temperatury pomieszczenia i w przypadku, kiedy będzie ona niższa od zaprogramowanej, regulator załączy kocioł, a na wyświetlaczu obok temperatury kotła pojawi się symbol pracy pompy. Po osiągnięciu zadanej temperatury pomieszczenia zgaśnie symbol pompy, regulator wyłączy kocioł i przejdzie w stan czuwania.

W każdej chwili obracając gałką bez konieczności wchodzenia w menu, możemy zmienić temperaturę zadaną.

opis regulatora.

Montaż regulatora: