Programator RT-208B

Programator dobowy temperatury kotła RT-208B jest nowoczesnym urządzeniem mikroprocesorowym przeznaczonym do programowania tygodniowego i regulacji temperatury kotła.

Programator dokonuje w sposób ciągły pomiarów temperatury kotła, temperatury zewnętrznej (opcja), temperatury pomieszczenia i przedstawia je bezpośrednio na wyświetlaczu. Programator może sterować kotłem lub pompą CO.

Praca urządzenia polega na kontrolowaniu temperatury kotła i w przypadku, kiedy będzie ona niższa od zaprogramowanej, programator załączy kocioł, a na wyświetlaczu w prawym dolnym rogu pojawi się symbol płomienia informujący o pracy palnika. Po osiągnięciu temperatury  zadanej kotła  zgaśnie symbol płomienia, programator wyłączy kocioł i przejdzie w stan czuwania. W każdej chwili obracając gałką termostatu, możemy zmienić temperaturę zadaną kotła.

opis regulatora.