Moduły pogodowe

Moduł UMP-2

Moduł UMP-2 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury obiegu ogrzewania CO. Moduł może współpracować z dowolnym sterownikiem kotła posiadającym wejście termostatu pokojowego. Czas przerwy siłownika stały. Moduł umożliwia dopasowanie histerezy regulowanej temperatury CO do sterowanego układu.

Moduł UMP-3

Moduł UMP-3 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury obiegu ogrzewania CO. Moduł może współpracować z dowolnym sterownikiem kotła posiadającym wejście termostatu pokojowego. Histereza ogrzewania stała. Moduł umożliwia dopasowanie szybkości pracy siłownika do sterowanego układu.

Moduł UMS-4P

Moduł UMS-4P jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury obiegu ogrzewania. Moduł UMS-4P można wykorzystać zarówno w instalacjach wyposażonych w kocioł, jak i dowolne inne źródło ciepła (akumulator, węzeł cieplny itp.).

Moduł UMS-4PS

Moduł UMS-4PS jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury obiegu ogrzewania CO w instalacjach posiadających bufor lub stałe źródło zasilania np. w węzłach cieplnych. Moduł umożliwia także podłączenie zegara lub termostatu pokojowego.

Moduł UMS-4PR

Moduł UMS-4PR jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury obiegu ogrzewania CO. Budowa modułu pozwala na podłączenie zegara lub termostatu pokojowego sterującego nocnym obniżeniem temperatury. Konstrukcja modułu umożliwia podłączenie termostatu powrotu.

Moduł UMS-4PRh

Moduł UMS-4PRh jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury obiegu ogrzewania. Moduł UMS-4PRh można wykorzystać zarówno w instalacjach wyposażonych w kocioł, jak i dowolne inne źródło ciepła (akumulator, węzeł cieplny, itp.). Moduł posiada połączone cechy UMS-4P oraz UMS-4PS.