Moduły internetowe

Moduł internetowy UMI-2NW

Moduł internetowy UMI–2NW jest urządzeniem pozwalającym na zdalną kontrolę pracy kotła przez internet lub sieć lokalną. Moduł pozwala na sterowanie i monitorowanie pracy kotłowni z dowolnej przeglądarki internetowej. Korzystając z modułu internetowego UMI–2NW użytkownik ma dostęp do swojej kotłowni z dowolnego miejsca na świecie.