Kaskady kotłów

Moduł UMS-4K

Moduł UMS-4K jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pracą dwustopniowego palnika kotła gazowego lub olejowego oraz pompą kotła, lub pompą mieszającą wodę powrotną kotła.